რეპორტინგი

2022 წლის მეორე კვარტალური ანგარიშგება

2021 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2022 წლის პირველი კვარტალური ანგარიშგება

2021 წლის მეოთხე კვარტალური ანგარიშგება

2021 III კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2021-წლის-III-კვარტალი

2021 II კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

20212

2020 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2021 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2021-წლის-I-კვარტალი

2020 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2020-წლის-IV-კვარტალი

2020 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2020-წლის-III-კვარტალი

2020 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2020-წლის-II-კვარტალი

 

2019 წლის ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება

 

 

2020 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2020-წლის-I-კვარტალი

2019 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2019-წლის-IV-კვარტალი

2019 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2019-წლის-III-კვარტალი

2018 წლების  ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება

2019 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2019-წლის-II-კვარტალი

2019 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2019-წლის-1-კვარტალი

2018 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2018-წლის-4-კვარტალი

2018 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2018-წლის-3-კვარტალი

2018 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2018-წლის-2-კვარტალი

2016 და 2017 წლების  ფინანსური ანგარიშგება

2016 და 2017 წლების აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

2018 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

მოგება-ზარალის უწყისი 31.03.2018-ის მდგომარეობით