ჩვენს შესახებ

შეიტყვე მეტი ჩვენს შესახებ

კომპანიის შესახებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "MJC (ემჯეის კრედიტი)" მისიაა მომხმარებლებზე მრავალფეროვანი,მაღალხარისხოვანი, და ხელმისაწვდომი ფინანსური მომსახურების შეთავაზება. თითოეულ კლიენტზე ინდივიდუალური პირობების მორგება, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება,კონფიდიციალურობა,საიმედოობა და სტაბილურობა.აქედან გამომდინარე კომპანიის ხარისხიანი,საიმედო და სტაბილური განვითარების საფუძველი კლიენტთან გრძელვადიანი ურთიერთობის დამყარება და განმტკიცებაა,რომელიც ორგანიზაციის თანამშრომელთა გუნდური სულისკვეთების საფუძველზეა აგებული და საქმისადმი პროფესიონალურ მიდგომას ეფუძნება,რაც აისახებაჩვენი კომპანიის ღირებულებებზე.

მიკროსაფინასო ორგანიზაცია "MJC (ემჯეის კრედიტი)" განვითარების ძირითად სტრატეგიასა და მიზანს წარმოადგენს არა მხოლოდ ბიზნესის მოცულობისა და ბაზრის წილის ზრდა, არამედ პრიორიტეტულია საკრედიტო პორთფელის ხარისხის გაუმჯობესება, მომსახურების სტანდარტისა და ეფექტიანობის ამაღლება, ბაზარზე სანდო და ცნობადი რეპუტაციის დამკვიდრება, აღნიშნული მიზნის მისაღწევად კომპანიას გააჩნია, გამოცდილი, პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდი, მყარი ფინანსური პარტნიორები და გამართული ორგანიზაციული სტრუქტურა.