რეპორტინგი

გაეცანით ჩვენს რეპორტებს წლების მიხედვით

2023


2023 წლის მეოთხე კვარტალური ანგარიშგება

2023 წლის მესამე კვარტალური ანგარიშგება

2023 წლის მეორე კვარტალური ანგარიშგება

2023 წლის პირველი კვარტალური ანგარიშგება

2022


2022 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2022 წლის მეოთხე კვარტალური ანგარიშგება

2022 წლის მესამე კვარტალური ანგარიშგება

2022 წლის მეორე კვარტალური ანგარიშგება

2022 წლის პირველი კვარტალური ანგარიშგება

2021


2021 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის მეოთხე კვარტალური ანგარიშგება

2021-წლის-III-კვარტალი

2021-წლის-I-კვარტალი

2020


2020 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2020-წლის-IV-კვარტალი

2020-წლის-III-კვარტალი

2020-წლის-II-კვარტალი

2020-წლის-I-კვარტალი

2019


2019 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2019-წლის-IV-კვარტალი

2019-წლის-III-კვარტალი

2019-წლის-II-კვარტალი

2019-წლის-1-კვარტალი

2018


2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება

2018-წლის-4-კვარტალი

2018-წლის-3-კვარტალი

2018-წლის-2-კვარტალი

მოგება-ზარალის უწყისი 31.03.2018-ის მდგომარეობით

2016


2016 და 2017 წლების აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება