ტექნიკის ლომბარდი

ოქროთი უზრუნველყოფილ სალომბარდე სესხი

მკროსაფინანსო ორგანიზაცია "MJC (ემჯეის კრედიტი)", გთავაზობთ სეხებს ოქროს (ვერცხლი, ბრილიანტი) უზრუნველყოფით ლარში. გადახდა თვეში ერთხელ; მომხმარებლის სურვილის შემთხვევაში 90 დღეში ერთხელ. ჩვენ შესაძლებლობას გაძლევთ ნებისმიერ დროს გაზარდოთ სესხის ძირი თანხა გირაოს შეფასების ფარგლებში; შეამციროთ იგი რათა მომდევნო თვეში ნაკლებ თანხაზე გქონდეთ სარგებელი გადასახდელი, რაც ნიშნავს სესხის ეტაპობრივად დაფარვას, პირგასამტეხლოს გარეშე. სესხის პროცენტის და ძირის დაფარვის გადახდა შესაძლებელია „MJC (ემჯეის კრედიტი)“ ფილიალებში .შესაძლებელია ძირის შემცირება ყოველგვარი წინსწრების გადახდის პირგასამტეხლოს გარეშე (გარდა ანუიტეტური ტიპის სესხისა), ძირის შემცირების შემთხვევაში იხდით უკვე შემცირებულ ძირზე დარიცხულ პროცენტს,სესხის დაფარვის თავისუფალი გრაფიკი.საჭიროების შემთხვევაში კი საკრედიტო ხაზით განსაზღვრული ლიმიტის ათვისება. ასევე გთავაზობთ გადახდის ანუიტეტურ გრაფიკს, როდესაც სესხი იფარება ეტაპობრივად, ძირითადი თანხისა და დარიცხული პროცენტის თანაბარი ყოველთვიური შენატანებით. ნივთების გატანის პირობები: დაგირავებული ნივთების გატანა შესაძლებელია თანხის გადახდის შემდეგ: ყოველდღე, კვირის გარდა. 15.00 საათამდე გადახდის შემთხვევეაში იმავე დღეს, 17.30 საათიდან. ხოლო შაბათს 13,00 საათამდე გადახდის შემთხვევაში 15,00 საათიდან ფიზიკურ პირებზე სესხი გაიცემა მხოლოდ ლარში. უცხოურ ვალუტაში სესხის გაცემა შეიძლება მხოლოდ უცხოელებზე დაიურიდიულ პირებზე. ჩვენი სერვისით მომსახურება შესაძლებელიაMJC (ემჯეის კრედიტი) სათაო ოფისსა და ფილიალებში ყოველდღე 24 საათის განმავლობაში.

საპროცენტო განაკვეთი

თვეში 1.5% / ეფექტური 19.57%-დან

კლებადი გრაფიკი

48 თვემდე კლებადი გრაფიკით სარგებლობის შესაძლებლობა

პირველი შეღავათიანი თვე

პირველი თვე 0% / ეფექტური 12.69%-დან

ხელსაყრელი ვადები

სესხის ვადის არჩევის შესაძლებლობა - 1 ან 3 თვე