ოქროს სესხი ლარში

მკროსაფინანსო ორგანიზაცია „MJC(ემჯეისი)",  გთავაზობთ სეხებს ოქროს (ვერცხლი, ბრილიანტი) უზრუნველყოფით ლარში.

*გადახდა თვეში ერთხელ.

*მომხმარებლის სურვილის შემთხვევაში 90 დღეში ერთხელ.

ჩვენ შესაძლებლობას გაძლევთ ნებისმიერ დროს გაზარდოთ სესხის ძირი თანხა გირაოს შეფასების ფარგლებში; შეამციროთ იგი რათა მომდევნო თვეში ნაკლებ თანხაზე გქონდეთ სარგებელი გადასახდელი, რაც ნიშნავს სესხის ეტაპობრივად დაფარვას, პირგასამტეხლოს გარეშე.

სესხის პროცენტის და ძირის დაფარვის გადახდა შესაძლებელია „MJC (ემჯეისი)“ ფილიალებში .შესაძლებელია ძირის შემცირება ყოველგვარი წინსწრების გადახდის პირგასამტეხლოს გარეშე (გარდა ანუიტეტური ტიპის სესხისა), ძირის შემცირების შემთხვევაში იხდით უკვე შემცირებულ ძირზე დარიცხულ პროცენტს,სესხის დაფარვის თავისუფალი გრაფიკი.საჭიროების შემთხვევაში კი საკრედიტო ხაზით განსაზღვრული ლიმიტის ათვისება.

ასევე გთავაზობთ გადახდის ანუიტეტურ გრაფიკს, როდესაც სესხი იფარება ეტაპობრივად, ძირითადი თანხისა და დარიცხული პროცენტის თანაბარი ყოველთვიური შენატანებით.

ნივთების გატანის პირობები:

დაგირავებული ნივთების გატანა შესაძლებელია თანხის გადახდის შემდეგ:           ყოველდღე,  კვირის გარდა. 15.00 საათამდე გადახდის შემთხვევეაში იმავე დღეს, 17.30 საათიდან., ხოლო შაბათს 13,00 საათამდე გადახდის შემთხვევაში  15,00 საათიდან

ფიზიკურ პირებზე სესხი გაიცემა მხოლოდ ლარში.                                                            უცხოურ ვალუტაში სესხის გაცემა შეიძლება მხოლოდ უცხოელებზე დაიურიდიულ პირებზე.

ჩვენი სერვისით მომსახურება შესაძლებელია„MJC”(ემჯეისი) სათაო ოფისსა და ფილიალებში ყოველდღე 24 საათის განმავლობაში.

ოქროს შეფასება
სინჯი ფასი ვალუტა
375 25 GEL
500 46 GEL
585 56 GEL
750 68 GEL
900 82 GEL
958 87 GEL

იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეტთ შპს მისო „MJC(ემჯეისი)“-ში ამა თუ იმ ფორმით თანხის განთავსებას,გთხოვთ, გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ გაფრთხილების ტექსტს და გაითვალისწინოთ: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „MJC(ემჯეისი)“ არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განსხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. მისი გაკოტრების შემთხვევაში, თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა.