სამომხმარებლო სესხი

სამომხმარებლო სესხი
"MJC (ემჯეისი)” სამომხმარებლო სესხებს გასცემს ფზიკურ და იურიდიულ პირებზე,  ერთი  ან რამდენიმე პირის თავდებობით.
ნებისმიერი მიზნობრიობით
დაბალი საპროცენტო განაკვეთით

სესხი გაიცემა 500-დან 2000 ლარამდე, შემოსავლების დადასტურებით, ასევე ფულადი გზავნილების საფუძველზე.

იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეტთ "MJC (ემჯეისი)”-ში ამა თუ იმ ფორმით თანხის განთავსებას,გთხოვთ, გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ გაფრთხილების ტექსტს და გაითვალისწინოთ: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "MJC (ემჯეისი)” არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განსხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. მისი გაკოტრების შემთხვევაში, თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა.