კომპანიის შესახებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია" MJC (ემჯეისი)” მისიაა მომხმარებლებზე მრავალფეროვანი, მაღალხარისხოვანი, და ხელმისაწვდომი ფინანსური მომსახურების შეთავაზება.  თითოეულ კლიენტზე ინდივიდუალური პირობების მორგება, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება,კონფიდიციალურობა,საიმედოობა და სტაბილურობა.აქედან გამომდინარე კომპანიის ხარისხიანი,საიმედო და სტაბილური განვითარების საფუძველი კლიენტთან გრძელვადიანი ურთიერთობის დამყარება და განმტკიცებაა,რომელიც ორგანიზაციის თანამშრომელთა გუნდური სულისკვეთების საფუძველზეა აგებული და საქმისადმი პროფესიონალურ მიდგომას ეფუძნება,რაც აისახება ჩვენი კომპანიის ღირებულებებზე.

მიკროსაფინასო ორგანიზაცია "MJC (ემჯეისი) “  განვითარების ძირითად სტრატეგიასა და მიზანს წარმოადგენს არა მხოლოდ ბიზნესის მოცულობისა და ბაზრის წილის ზრდა, არამედ პრიორიტეტულია საკრედიტო პორთფელის ხარისხის გაუმჯობესება, მომსახურების სტანდარტისა და ეფექტიანობის ამაღლება, ბაზარზე სანდო და ცნობადი რეპუტაციის დამკვიდრება, აღნიშნული მიზნის მისაღწევად კომპანიას გააჩნია, გამოცდილი, პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდი, მყარი ფინანსური პარტნიორები და გამართული ორგანიზაციული სტრუქტურა.