რეპორტინგი

2019 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2019-წლის-III-კვარტალი

2018 წლების  ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება

2019 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2019-წლის-II-კვარტალი

2019 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2019-წლის-1-კვარტალი

2018 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2018-წლის-4-კვარტალი

2018 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2018-წლის-3-კვარტალი

2018 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2018-წლის-2-კვარტალი

2016 და 2017 წლების  ფინანსური ანგარიშგება

2016 და 2017 წლების აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

2018 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

მოგება-ზარალის უწყისი 31.03.2018-ის მდგომარეობით